Over ons

OVER ICR Coach Register
 • ICR Coach Register registreert en certificeert ICR coach practitioners (coaches, business-coaches, conflict-coaches, hypnose-coaches, kinder-coaches, nalatenschaps-coaches, NLP-coaches, taal-coaches) en hun bedrijven.
 • ICR Coach Register is het wereldwijde keurmerk en register voor goed opgeleide professionele ICR coach practitioners.
 • ICR coach practitioners werken lokaal, nationaal en internationaal, staan in verbinding met uiteenlopende sectoren en onderscheiden zich door specialisaties.
 • ICR Coach Register is een activiteit van registratie- en certificeringsspecialist Global Network Group. Als direct effect zijn ICR coach practitioners in meer registers vind- & zichtbaar en worden essentiële online registerfuncties, zoals bijvoorbeeld de zoekmachine, 24/7 state-of-the-art in de gaten gehouden en doorontwikkeld.
 • ICR Coach Register heeft diverse internationale accreditaties, zoals ISO 9001, CRKBO, QAP IMI.
Onafhankelijk
 • ICR Coach Register is 100% onafhankelijk
 • ICR registratie en certificering kan worden gekoppeld aan een lidmaatschap van een branch- beroeps- of sectorale vereniging
Klacht- & tuchtrecht
 • Iedere certificaathouder valt onder de werking van het klacht- & tuchtrecht.
 • Het klacht- & tuchtrecht is gekoppeld aan gedragsregels en procedurevereisten.
Conflictoplossing & arbitrage
 • Een professionele procedure voor conflictoplossing & arbitrage is beschikbaar.
 • Practitioners en hun cliënten kunnen deze procedure op vrijwillige basis toepassen.
 • De procedure is kosten- en tijds-efficiënt in vergelijk met een reguliere rechtsgang.
Intern onderzoek
 • ICR Coach Register kan een intern onderzoek instellen.
 • Practitioners zijn verplicht medewerking te verlenen aan een intern onderzoek.
Verzekering beroepsaansprakelijkheid
 • Alle full gecertificeerde ICR coach practitioners hebben een gekwalificeerde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Goed opgeleid en getraind | permanent onderhoud kennis- en vaardigheden
 • Iedere certificaathouder is professioneel opgeleid en is verplicht jaarlijks de eigen kennis- en vaardigheden te onderhouden.
 • De jaarlijkse onderhoudsverplichtingen zijn geregeld in het CPD programma (Continuing Professional Development).
Faciliterend
 • ICR Coach Register faciliteert haar certificaathouders.
 • Via koepelovereenkomsten worden inkoop voordelen bedongen bij leveranciers, bijvoorbeeld met betrekking tot online werkplekken, verzekeringen.
 • ICR certificaathouders kunnen gebruik maken van modeldocumenten en ondersteunende diensten.