Over coaching

Onder coaching verstaat het ICR coach register:

' Een vorm van begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie waarbij de coach zijn / haar client via een gestructureerd proces stimuleert te komen tot ander verbeterd meer effectief gedrag, handelen en optreden.'

  • Coaching kan worden gegeven aan individuele personen, groepen en organisaties.
  • De coachingsdoelen worden altijd vooraf bepaald.
  • De klant kiest de coach.
  • De klant (de opdrachtgever) blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag en de eigen beslissingen.