Procedure vereisten voor ICR coach practitioners

PROCEDURE VEREISTEN VOOR ICR COACH PRACTITIONERS
VERSIE: MAART 2017
(I) Practitioner en cliënt dienen voorafgaand aan de behandeling prijs overeenstemming te hebben over het honorarium en eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, locatie en dergelijke.

(II) Practitioner is verplicht om vooraf aan de cliënt aan te geven of de coachfactuur wel of niet voor (gedeeltelijke) vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking komt.

(III) Practitioner is verplicht een intake met de cliënt te houden.

(IV) Practitioner voert geen sessie uit indien de toestemmingsverklaring niet door de cliënt is getekend.

(V) Practitioner voert een cliëntdossier, met een uniek identificatie nummer / markering per cliënt.

(VI) Practitioner laat de cliënt een coaching-evaluatieformulier invullen, na afloop van de laatste sessie of zo vaak als verder gewenst, en maak ervan aantekening indien de cliënt hiervan afziet.